Sisältöön sitemap

Eläinpuistot ovat suosittuja käyntikohteita, ja tavoitteenamme on, että jokainen vierailijamme viettäisi elämyksellisen päivän luonnon keskellä, eläintemme parissa. Vierailijoidemme saamat positiiviset kokemukset ja käynnin aikana opitut uudet asiat auttavat meitä tärkeimmässä tehtävässämme lajien ja luonnon monimuotoisuuden suojelun edistämisessä.

Lajistomme painottuu kotimaisiin ja arktisiin eläinlajeihin, joita painotamme myös suojelutyössämme. Pohjoinen luonto on haavoittuvainen ja arktisilla alueilla ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat erityisen voimakkaita. Moni meillä asuvista eläinlajeista on vaarassa kuolla sukupuuttoon tai ajautua erittäin uhanalaiseksi luonnossa etenkin, jos ilmastonmuutosta ei pystytä merkittävästi hidastamaan.

Suojeluohjelmat

star

Eläintarhoissa tapahtuvalla lisäännyttämisellä ja kannan ylläpidolla pyritään turvaamaan riittävän monimuotoisen kannan säilyminen kunkin eläinlajin osalla. Tällainen ihmisten hoidossa oleva, geneettisesti riittävän monimuotoinen kanta saattaa olla jonakin päivänä tärkeä esimerkiksi luontoonpalautushankkeelle tai luonnonvaraisen kannan tilan parantamiseen tähtäävälle tutkimukselle.

Kannan ylläpito tarhaolosuhteissa edellyttää useiden eläintarhojen välistä yhteistyötä. Euroopassa yhteistyötä tehdään erityisen tiiviisti eurooppalaisen eläintarhojen ja akvaarioiden yhdistyksen, EAZA:n, jäsenten kesken, mutta eläintarhojen välinen yhteistyö on usein myös maailmanlaajuista.
Monilla eläinlajeilla on EAZA:n alaisuudessa oma kantakirjaohjelmansa tai sitäkin tarkemmin hallinnoitu ex situ -suojeluohjelma eli EEP -ohjelma. EEP-ohjelmaan kuuluvilla lajeilla on kullakin oma kordinaattorinsa, joka antaa suositukset eläintarhoille siitä, minkä yksilöiden tulisi lisääntyä keskenään ja minkä yksilöiden esimerkiksi muuttaa toiseen eläintarhaan. Tavoitteena on tällä tavoin ylläpitää sopivan kokoista, geneettisesti mahdollisimman monimuotoista kantaa. EEP-ohjelman sisällä voidaan tehdä yhteistyötä myös tiedonjaon, tutkimuksen ja muiden lajinen suojelun kannalta olennaisten aiheiden osalta.

Ranuan Eläinpuiston lajeista EEP-ohjelmiin kuuluvat jääkarhut, ahmat, sudet, saukot, dholet, myskihärät, vesikko, merikotka, manuli ja uusimpana oman ohjelmansa saanut tunturipöllö.
Lisäksi EAZA:n kantakirjaohjelmiin lajeistamme kuuluvat metsäpeura, ruskeakarhu ja ilves.

Eazan sivuille

Tutkimushankkeet

star

Eläintarhoissa elävien eläinten avulla on mahdollista saada eläinten hyvinvointia vaarantamatta tietoa, jota luonnonvaraisten lajikumppanien avulla olisi mahdoton tai hyvin vaikea kerätä. Esimerkiksi eläinlajin perusominaisuuksiin, tarpeisiin, sairauksiin ja lisääntymiseen liittyvä tieto on tärkeää monelle luonnonvaraisen kannan suojeluun, palauttamiseen tai ylläpitoon tähtäävälle hankkeelle.

Osallistumme aina mahdollisuuksien perustavoitteisiimme sopiviin tutkimushankkeisiin yhteistyössä eri yliopistojen sekä muiden tutkimuslaitosten kanssa. Olemme olleet esimerkiksi mukana tutkimuksissa liittyen karhujen talviunta ja auttaneet selvittämään, voiko jääkarhun tassunjäljistä eristää DNA:ta yksilön tunnistamiseksi (kyllä muuten voi). Pikkuruisen lumikon kakkaa olemme keränneet hajumalliksi koirille, joita opetetaan tunnistamaan jätökset lajistokartoituksen yhteydessä.

Luontoonpalautus

star

Joissakin tapauksissa lajin eläintarhakanta mahdollistaa palautusistutukset silloin, silloin, kun eläinlajin luonnonvarainen kanta on vaarassa köyhtyä liiallisesti tai hävitä joko paikallisesti tai maailmanlaajuisesti.

Luontoonpalautusprosessit ovat monimutkaisia ja edellyttävät tarkkaa, monen asiantuntijaryhmän välistä yhteistyötä sekä suunnittelua, ja niissä tulee noudattaa kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) linjauksia. Joskus eläintarhat voivat olla tukemassa myös siirtoistutushankkeita silloin, kun eläintarhassa syntyneitä yksilöitä ei hankkeeseen tarvita vaan eläimiä voidaan siirtää alueelta toiselle: eläintarhoilla on usein korvaamatonta tietoa liittyen eri villieläinten käsittelyyn, kiinniottoon, kuljetukseen, tukiruokintaan ja moniin muihin keskeisiin kysymyksiin jotka tällaisessa hankkeessa on ratkaistava.

Ranuan Eläinpuisto on mukana metsäpeurojen palautusistutuksissa Suomenselän alueelle, josta voit lukea lisää oheisesta linkistä.

Metsäpeura Life sivulle

Muut suojelutoimet

star

Ympäristökasvatus

Pyrimme tarjoamaan kävijöille tietoa meillä asuvista eläinlajeista sekä lajien ja luonnon monimuotoisuuden suojelusta. Uskomme ennen kaikkea siihen, että erilaiset positiiviset luontoon ja eläimiin liittyvät kokemukset lisäävät ihmisten halua sekä oppia ja ymmärtää lisää lajeista ja pohjoisesta luonnosta, sekä voimistavat halua toimia ympäröivän luonnon hyväksi.

Elinympäristön ja luonnonvaraisten eläinkantojen suojelun tukeminen

Osallistumme erilaisiin kampanjoihin, joilla pyritään tehostamaan luontokadon (sekä elinympäristön että lajien) katoamista. Pyrimme omassa toiminnassamme huomioimaan kestävän kehityksen, kiertotalouden ja fossiilisten polttoaineiden sekä energian kulutuksen vähentämisen.

Luonnonvaraisten eläinten hoito ja neuvonta

Mahdollisuuksien mukaan sekä hoidamme loukkaantuneita tai muuten avun tarpeessa olevia luonnoneläimiä, ja neuvomme niihin liittyvissä kysymyksissä aina kun mahdollista. Teemme yhteistyötä myös eri viranomaisten kanssa.

Hoivaeläintoiminta