Sisältöön sitemap

Merikotka

ELINTAVAT

Merikotkia tavataan Pohjois-Euroopassa ja Aasiassa. Suomessa merikotkia esiintyy Saaristomerellä, Satakunnassa ja Merenkurkussa sekä Lapissa suurten järvien rannoilla. Nimensä mukaisesti merikotkan ominta ympäristöä ovat meren rannikot. Sen pääravintoa ovat kalat, mutta myös vesilinnut ja pikkunisäkkäät maistuvat sille. Merikotkat käyttävät myös haaskoja ravintonaan. Aikuiset merikotkat ovat paikkalintuja, jotka talvehtivat pesimäalueillaan tai lähimmän avoveden äärellä. Nuoret linnut sen sijaan viettävät kiertävää elämää. Merikotka pesii vankkaoksaisessa petäjässä tai jopa kalliolla. Vuosia, jopa vuosikymmeniä käytössä oleva oksista ja risuista koottu pesä kasvaa vuosi vuodelta lintujen tuodessa aina uutta pesämateriaalia.

SUOJELU

Merikotka on rauhoitettu. Nykyisin merikotka luetaan Suomessa vaarantuneisiin lajeihin. Merikotkia uhkasi vuosikymmenten vainon (salametsästys ja lintujen häirintä) lisäksi ympäristömyrkyt DDT, PCB ja elohopea erityisesti 1950–1970 -luvuilla. Nämä ihmisen toimesta Itämereenkin päätyneet myrkyt kertyvät ravintoketjussa kalojen ja vesilintujen kautta huippupetoon, eli merikotkaan. Vuonna 1975 Suomen rannikolla ei kuoriutunut yhtään merikotkan poikasta ja tiedossa oli vain 30–40 paria. Nyt pareja pesii Suomessa 250 (v. 2008) ja vuonna 2007 poikasia kuoriutui 245! Kaikkiaan Suomessa arvioidaan olevan 1000 merikotkaa. Koko Itämeren alueella pesii 1500 merikotkaparia. Suurin kunnia merikotkan pelastumisessa kuuluu WWF:n merikotkatyöryhmän sitkeälle uurastukselle. Yli 20 vuoden ajan työryhmä on huolehtinut siitä, että merikotkille on tarjolla puhdasta, ympäristömyrkytöntä talviravintoa. Lisäksi pesimäalueita on rauhoitettu ja DDT:n ja PCB:n käyttö kielletty.

SOPEUTUMINEN TALVEEN

Mikäli pesimäpiirillä oleva vesistö jäätyy, merikotka siirtyy etelämmäksi avoveden äärelle.

Merikotka

Haliaeetus albicilla, White-tailed sea eagle

Luokka: Aves – Linnut

Lahko: Accipitriformes – Päiväpetolinnut

Heimo: Accipitridae – Haukat Ja Kotkat

Koko: Paino 3-6 kg, siipien kärkiväli 190-250 cm, naaraat kookkaampia kuin koiraat.

Lisääntyminen: Naaras naaras munii maalis-toukokuussa 1-3 munaa, haudonta 38-45 vrk, myös koiras hautoo.

Elinikä: Rengastustietojen mukaan vanhin merikotka on elänyt yli 28-vuotiaaksi.

Tiesitkö, että…

Pohjolan merikotkien tuhoksi oli koitua munan kuoren haurastumista aiheuttava elohopea? Myrkky kulkeutui teollisuuden päästövesien ja peltojen valumavesien mukana mereen ja kasaantui ravintoketjun huipulla olevaan merikotkaan. Munat eivät kestäneet hautovan emon painoa, vaan murskautuivat emon alle.